Duurzaamheidsvisie is stap dichter bij vaststelling

De Duurzaamheidsvisie Midden-Drenthe wordt op 26 maart behandeld in de gemeenteraad. Deze visie kwam tot stand na een intensief proces waarbij zo’n 700 inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden hun mening gaven over duurzaamheid in Midden-Drenthe.

Wethouder Erjen Derks is blij met de visie en het proces: ‘Met elkaar bouwen we aan een duurzaam Midden-Drenthe. Dat zoveel mensen en organisaties hun bijdrage hebben geleverd aan deze Duurzaamheidsvisie toont dat deze visie van iedereen is en niet enkel van de gemeente. Een prachtig resultaat, waarbij oog is voor onze duurzaamheidsopgaven en –ambities, maar ook voor hoe onze inwoners en organisaties hieraan mee kunnen werken en kunnen profiteren. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’

Dit komt ook tot uiting in de uitgangspunten van de Duurzaamheidsvisie. De verduurzaming moet voor iedereen betaalbaar en behapbaar zijn, het moet met elkaar en lokaal zijn, de opbrengsten moeten in de regio blijven en er moet sprake zijn van integraliteit en koppelkansen met andere ontwikkelingen.

Vier thema’s

Deze uitgangspunten gelden voor de volgende vier thema’s in de visie: duurzame elektriciteit, duurzame warmte, circulaire economie en voedsel.

Elk van deze thema’s wordt in de visie uitgewerkt met onder andere een beschrijving van de doelen en projecten die opgepakt worden. Eén van deze projecten is de maatschappelijke tender zonneparken die nog dit jaar opgesteld wordt. Een tender die volgens wethouder Jan Schipper naadloos aansluit bij de uitgangspunten van de Duurzaamheidsvisie: ‘Met deze tender willen we ervoor zorgen dat de opbrengsten van het opwekken van zonne-energie in de regio blijven. Bovendien streven we naar 50% lokaal eigendom van de parken, waarmee we lokaal en met elkaar ons inzetten voor de verduurzaming van onze gemeente.’

Het verduurzamen van Midden-Drenthe wordt verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Een praktisch programma die in 2020 wordt vormgegeven in samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. De centrale vraag is: wat gaan we doen voor elk thema en hoe doen we dat? Uiteindelijk is het de bedoeling met elkaar te komen tot een Duurzaamheidsakkoord: een akkoord waarmee de betrokken partijen aangeven zich met elkaar in te zetten voor een duurzaam Midden-Drenthe.