Positie statushouder aan bod bij de Wmo raad

De Wmo raad Midden Drenthe vergadert op dinsdag 25 februari. In het openbare deel van de vergadering verzorgt Liuba Miasnikova een presentatie over ‘De positie van statushouders’.

De bijeenkomst begint om 9.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Beilen.

Meer informatie staat op de website www.middendrenthe.nl