Financiële injectie Waterstaatskerk: verduurzaming kan beginnen

Fase 1 van de verduurzaming van de Waterstaatskerk in Bovensmilde is begonnen. Dat pakt een werkgroep verduurzaming van CultuurPodium Bovensmilde op, in samenwerking met de EnergieCooperatie Duurzame Smildes en het Drents Landschap.

Er zijn financiële toezeggingen binnen van de gemeente, het Rabofonds en het Prins Bernard Cultuurfonds.

Nog dit jaar wordt de achterzetbeglazing geplaatst, in de strijd tegen tocht en kou. Voor nog meer comfort voor bezoekers en kerkgangers is de werkgroep ook begonnen met de installatie van radiatorventilatoren.

Aan de wanden van de kerk hangen schilderijen die te koop zijn. De opbrengst hiervan is bestemd voor de verduurzaming van de kerk. Wie belangstelling heeft kan mailen naar cultuurpodiumbs@gmail.com.