Midden-Drenthe wil meer inwoners bij de raadsvergaderingen betrekken

De gemeenteraad van Midden-Drenthe wil inwoners beter betrekken bij de vergaderingen van de raad. Een voorstel daarvoor van de ChristenUnie werd door alle partijen gesteund.

Een werkgroep gaat de huidige manier van vergaderen in de gemeente onderzoeken. Daarbij is extra aandacht voor nieuwe manieren om inwoners bij de besluitvorming van de gemeenteraad te betrekken. ,,We willen inwoners meer ruimte geven voor een echt gesprek”, motiveerde Gert Jan Bent (CU) het voorstel.

‘Inspraak nu te strak’

De laatste jaren maken inwoners nauwelijks gebruik van het recht om in te spreken. ,,De inspraak is in een veel te strak keurslijf gegoten”, oordeelde de PvdA. Ook de andere partijen willen graag onderzoeken hoe de gemeenteraad de drempel voor inwoners kan verlagen.