Midden-Drenthe maakt lijst overlastveroorzakers GGZ

De gemeente gaat politie, openbaar ministerie, ggz en het zorg- en veiligheidshuis maandelijks een lijst overleggen van GGZ-cliënten die overlast veroorzaken in Beilen. Politie en OM kunnen op basis van die lijst handhaven en eventueel vervolgen.

Dat zegt verantwoordelijk wethouder Dennis Bouwman (PvdA). Het plan is onderdeel van een nieuw afsprakenpakket tussen die partijen om de overlast van GGZ-cliënten in Beilen terug te dringen. Bouwman denkt dat die nieuwe maatregelen volgende maand definitief worden.

Patiëntgegevens

Onlangs meldde het college van B en W nog dat het vormen van de nieuwe afspraken vastliep. Probleem is dat de GGZ door de privacywetgeving geen patiëntgegevens mag delen. Daar is nu een oplossing voor gevonden, zegt Bouwman.

Op basis van informatie van politie en handhavers wordt de lijst van overlastgevers samengesteld en maandelijks besproken met de betrokken partijen. ,,Het zorg- en veiligheidshuis kan bij de patiëntgegevens en gaat voor iedereen op die lijst een persoonlijke aanpak maken”, aldus de wethouder. Op basis daarvan kunnen politie en openbaar ministerie vervolgens handelen. Volgens Bouwman is het aantal klachten het afgelopen jaar al sterk afgenomen.

Niet eens met negatieve motie

Aanleiding voor het debat in de gemeenteraad was een door Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork ingediende motie. De partij riep de gemeenteraad op een dringende oproep te doen aan de GGZ om de overlast actief terug te dringen. ‘Een laatste signaal alvorens over te gaan tot een oproep tot sluiting van het Duurzaam Verblijf’, schreef de partij.

De andere partijen discussieerden al eerder over dit onderwerp in de commissievergaderingen. Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork doet aan die vergaderingen als enige partij niet mee. De overige partijen konden zich niet vinden in de negatieve lading van het voorstel en steunden de motie dan ook niet.