Midden-Drenthe stelt raadsvergaderingen uit; commissies komen wel bijeen

In tegenstelling tot wat Midden-Drenthe op haar wekelijkse informatiepagina’s in De Krant van Midden-Drenthe meldt, is de raadsvergadering van morgenavond (26 maart) op de lange baan geschoven.

De vergadering kan niet doorgaan, omdat de gemeenteraad pas besluiten kan nemen als 12 raadsleden aanwezig zijn. Dat is momenteel vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus onmogelijk.

Ook zijn alle niet strikt noodzakelijke vergaderingen in april en mei om die reden afgelast. De mogelijkheid om via webcams te vergaderen wordt momenteel landelijk onderzocht.

Gecombineerde commissievergadering

Wel wil Midden-Drenthe via de raadscommissies de bestuurlijke bespreekpunten in gang houden. Daarvoor zijn in hoofdlijnen de volgende afspraken gemaakt, die de gemeente op haar website heeft geplaatst:

  • Gecombineerde commissievergadering;
  • Vergadermoment en agendapunten staan op de website van de gemeente;
  • Inspraak door burgers kan vooraf digitaal en dat wordt gedeeld met de commissie;
  • Eerste termijn wordt via de mail uitgewisseld tussen de fracties en de samenvatting van de standpunten gedeeld op de website;
  • Tweede termijn digitaal overleg tussen de woordvoerders namens de fracties;
  • Alles hangt af van de landelijke maatregelen én de digitale mogelijkheden t.a.v. uitzenden van dit digitaal overleg. Zie de website van de gemeente Midden-Drenthe voor de actuele informatie.