CRISISTEAM CORONA

De fractie van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork in deze tijd van Corona crisis.

Natuurlijk is iedereen bezig met de eigen belangen om zo gezond mogelijk te blijven en alles te doen om niet besmet te raken.
Daarnaast zijn de raadsleden van onze partij, samen met het bestuur, dagelijks bezig om de functie van raadslid in Midden-Drenthe goed in te vullen. Ieder doet dat op eigen wijze, maar om ook veel dingen gezamenlijk en in goed overleg te doen, is er dagelijks veel onderling contact.
De burgers, die ons veel en vaak benaderen (en daar zijn we blij mee, want die hebben ons ten slotte niet voor niets gekozen), worden allemaal te woord gestaan en zo nodig teruggebeld. Alles gaat telefonisch of via de mail, want het is belangrijk, dat we zo veel mogelijk zorgen, dat het verschrikkelijke virus buiten de deur wordt gehouden en de kans op verbreiding zo klein mogelijk is.

Het is van groot belang, dat de raadsleden actueel op de hoogte worden gehouden en na ons aandringen is er nu berichtgeving.
Dat er eerst gedacht werd aan raadsvergadering op 23 maart hebben wij als enige partij direct verworpen, na ons eerste fractieberaad. Ook daar gaven wij direct aan, dat schoolsluiting direct voor de hand lag.
Later bleek, dat wij daar gelijk aan hadden. Er waren collega raadsleden van die ons belachelijk wilden maken met onze mening. Laat die maar in hun eigen spiegel kijken. Wij vullen onze taak in, zoals wij denken dat het moet. In dienst staan van de inwoners, in alle omstandigheden en zeker nu.

Na ons eerste crisisberaad heeft onze partij een oproep gedaan aan raad en college, om gezamenlijk de problemen aan te pakken, maatregelen te nemen en alle politieke verschillen te laten waar ze zijn, want nu staat het welzijn van onze inwoners voorop. Helaas heeft niemand hier op gereageerd. Maar dat stellen we vast en laten het daar bij.

Allemaal een gezonde doorkomst gewenst van deze crisis. Gezond verder is het devies en dan zien we wel weer. Maar het blijft onverlet, dat de gekozen raadsleden, zeker nu, een verantwoordelijke taak hebben. En deze moet ondersteund worden door het college, de griffie en het ambtelijk apparaat. In onze optiek zou er een crisisteam moeten zijn, die de beslissingen neemt, die door de burgemeester worden ingevuld. De samenstelling van dit team zou bijvoorbeeld kunnen zijn: griffier, gemeentesecretaris, burgemeester en 4 fractievoorzitters.

Wellicht is onze visie niet juist, maar dat kan, want wij stellen iets voor en zeggen niet dat het zo moet. Dit zeggen wij, maar wat zeggen “de anderen”? Tot nog toe niets………

 

Landingspagina: https://www.gbsbw.nl/index.php/actueel/277-crisisteam.html