Nieuw dorpenbeleid: meer aandacht voor de grotere kernen

Samenwerken vanuit vertrouwen, dat is het uitgangspunt voor het nieuwe dorpenbeleid van Midden-Drenthe. Het beleid borduurt voort op het oude beleid, waarin samenwerking tussen de gemeente en de dorpen centraal staat. ‘De afgelopen jaren is door velen hard gewerkt aan een vernieuwd dorpenbeleid’, aldus wethouder Dennis Bouwman. ‘Daarbij is samengewerkt door de gemeenteraad, de dorpsbelangenverenigingen en het Dorpen Overleg Midden-Drenthe (DOM).

Inspiratie vormden de krachttoer met de bus door verschillende dorpen, de werkconferentie over de wortels van dorpssamenwerking in Nieuw-Balinge en de afsluitende bijeenkomst in Hijken.’

Geen radicale verandering

Het resultaat is geen radicale verandering ten opzichte van de afgelopen 20 jaren. Wel is erin het nieuwe beleid meer aandacht voor de grotere kernen binnen de gemeente dan voorheen. Dennis Bouwman: ‘De visie die we met elkaar hebben, namelijk dat de kracht van Midden-Drenthe ligt bij de dorpen en wijken en dat we de dingen met en voor elkaar doen, heeft in de afgelopen jaren prachtige resultaten opgeleverd. Daar willen we in dit nieuwe beleid op voortbouwen. Maar er was wel actualisatie nodig om bijvoorbeeld dorpsvisies in de kleine kernen en initiatieven in de grotere kernen een plek te geven in het beleid.’

Op basis van de input van alle betrokken partijen heeft het college van b en w de uitgangspunten voor het dorpenbeleid vastgesteld. Daarbij gaat het onder meer om het erkennen van het belang van dorpen en wijken voor de gemeenschap, het geven van ruimte aan initiatieven van inwoners, aandacht voor voorzieningen in kleine dorpen en kwetsbare wijken en dat ieder dorp en buurt anders is en dat dus maatwerk vereist is.

Deze uitgangspunten worden op 9 juni opiniërend aan de commissie Zorg en Welzijn voorgelegd. Daarna wordt nogmaals de mening gepeild van de dorpen en wijken. Als alles volgens planning verloopt, wordt het beleid vervolgens in het najaar vastgesteld door de gemeenteraad.