Aan de slag in je eigen buurt met geld vanuit project MOEK

MOEK is een prijsvraag voor buurten, wijken, straten of dorpen. Inwoners kunnen plannen indienen die onder andere een bijdrage leveren aan het mooier en leefbaarder maken van de eigen leefomgeving en de onderlinge band versterken.

Deze plannen kunnen heel uiteenlopend van aard zijn. Enkele voorbeelden: het maken van een social sofa, een ontmoetingsplek in een buurt, het aanschaffen van een biljart voor een dorpshuis, een speelweide voor kinderen, het aanpassen van een wijkgebouw, het plaatsen van een duiventil, een speelweide voor kinderen etcetera.

De plannen die aan alle voorwaarden voldoen worden uitgenodigd voor de presentaties op 24 oktober. De voorwaarden en het inschrijfformulier zijn te vinden op de website van de gemeente, inschrijven kan tot 30 september.

Een jury beoordeelt de plannen en op zaterdag 24 oktober worden de winnaars bekendgemaakt

Er is een bedrag van € 30.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld over de beste plannen.