De eerste paal in Lievingerveld is geslagen

Ondanks dat tweede pinksterdag geen Boerderijenfietstocht gehouden wordt vanuit Beilen, een jaarlijks sportief feestje, is er die dag toch iets feestelijks te melden. Op 1 juni is de officiële opening van het Lievingerveld. Gisteren zijn in dit nieuwe uitbreidingsplan de eerste palen van 7 meter de grond ingegaan. Op kavel 907 beten ze het spits af.

Belangstellenden kunnen zich overigens nog tot maandag 1 juni 12.00 uur voor de derde keer inschrijven voor een kavel op deze unieke woningbouwlocatie.

De belangstelling voor het wonen in Lievingerveld is groot. Inmiddels zijn ruim 110 kavels in optie genomen of al verkocht. Lievingerveld is een unieke woningbouwlocatie. Bouwers van een woning hebben veel vrijheid als het gaat om het realiseren van hun ideale huis. Daar staat tegenover dat zij ook veel zelf moet regelen, de contouren van het nieuwe buurtschap zijn al goed zichtbaar.

Inmiddels zijn ook de eerste koopovereenkomsten getekend en omgevingsvergunningen verleend. Daarmee is de verwachting dat de eerste woningen nog dit jaar gebouwd gaan worden.

Op de website is te zien welke kavels nog uitgegeven worden en is ook een inschrijfformulier te vinden.

www.middendrenthe.nl/lievingerveld