Midden-Drenthe aan de slag met zonne-energie, initiatieven worden getoetst via een tender

Om de komende jaren te voldoen aan de elektriciteitsbehoefte in Midden-Drenthe moet in totaal 140 hectare aan zonneparken aangelegd worden. Er zijn al veel aanvragen binnen gekomen van marktpartijen om grootschalige opwekking van zonne-energie te realiseren: het aanbod overstijgt de vraag. Een tender moet uitkomst bieden.

Duurzame elektriciteit is één van de thema’s in de onlangs vastgestelde Duurzaamheidsvisie. Zonne-energie speelt hierin een belangrijke rol: het is een duurzame manier om te voldoen aan de elektriciteitsbehoefte in Midden-Drenthe. Zonnepanelen aanleggen op daken en het aanleggen van kleine zonneparken leveren een goede, maar onvoldoende bijdrage aan de totale elektriciteitsbehoefte. Daarom gaat de gemeente Midden-Drenthe ook aan de slag met de opwekking van grootschalige zonne-energie.

Tender

Er moet uit deze en eventueel nieuwe aanvragen dus een keuze gemaakt worden. Dit kan door middel van het uitschrijven van een tender. Wethouder Jan Schipper ziet dit proces met vertrouwen tegemoet: “De tender voor grootschalige opwekking van zonne-energie geeft ons de gelegenheid om een zo optimaal mogelijke combinatie te zoeken tussen goede ruimtelijke ordening, participatie en draagvlak. Naast een goede landschappelijke inpassing, streven wij ook naar 50% lokaal eigendom van de zonneparken. Onze inwoners spelen dus straks ook een belangrijke rol in deze vorm van energie-opwekking. Met elkaar geven wij hier door middel van de tender een zo goed en gedragen mogelijke invulling aan.”

Ruimte en Groen

In juni wordt het uitschrijven van een tender besproken in de commissie Ruimte en Groen. Daarna wordt de verdere planning om te komen tot het uitschrijven van de tender opgesteld. Dit vindt plaats in een aantal fasen: de verkenningsfase, de ontwerpfase en de besluitvormingsfase. Na deze formele besluitvorming wordt de tender uitgeschreven en kan het proces van het invullen van 140 ha aan zonneparken concreet van start.