WMO-raad introduceert een eigen website

De WMO-raad Midden-Drenthe gaat per 1 juni 2020 haar website lanceren. De informatie over de WMO raad was altijd al terug te vinden op de website van de gemeente Midden-Drenthe. Op deze eigen website is alle informatie van en over de WMO- raad, haar werkzaamheden en achtergronden bij WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en WJH ( Wet Jeugdhulp) te vinden.

De WMO- raad zet zich in voor alle (kwetsbare) inwoners van de gemeente Midden-Drenthe die gebruik maken van de WMO of WHJ en er mee te maken gaan (kunnen) krijgen.

De WMO-raad onderzoekt, monitort, informeert en adviseert. Om goed te kunnen adviseren aan de gemeente is het van groot belang dat de WMO raad van inwoners en gebruikers van de WMO en of WHJ hoort wat zij van belang vinden en hoe zij de stut-, steun-, hulp- of zorgdienstverlening ervaren en tevreden zijn met de geleverde diensten in de gemeente Midden-Drenthe.

De WMO-raad voert zelf geen dienstverlening uit, is geen instelling of iets dergelijks maar is de belangenbehartiger van met name kwetsbare burgers, ook kinderen en jongeren. Naast het actief zijn op de website is de WMO-raad dat ook op Facebook.

www.wmoraad-md.nl