Midden-Drenthe begint onderzoek naar grondstoffen hub

Kan het afval dat naar de Milieustraat wordt gebracht, als grondstof worden hergebruikt door circulaire ondernemers? Om antwoord te krijgen op die vraag start de gemeente Midden-Drenthe binnenkort een onderzoek, waarbij samen met bedrijven wordt gekeken naar de mogelijkheid tot het realiseren van een grondstoffen hub bij de Milieustraat in Beilen.

Wethouder Erjen Derks: ‘Bij de Milieustraat worden door veel inwoners goede afvalstromen ingeleverd. Het zou fantastisch zijn wanneer dit afval als grondstof door ondernemers wordt hergebruikt om nieuwe producten te maken. Door een onderzoek willen we de mogelijkheden inventariseren en bekijken of dit haalbaar is’.

Om te kijken of het afval dat wordt gebracht bij de Milieustraat nog beter verwerkt kan worden, doet onderzoeks- en adviesbureau IPR Normag voor de gemeente Midden-Drenthe een onderzoek. Hierbij worden bestaande initiatieven van ondernemers op het gebied van circulaire grondstofverwerking geïnventariseerd, maar wordt er ook gekeken naar nieuwe mogelijkheden om een grondstoffen hub te realiseren.

Voor het onderzoek heeft het IPR Normag een enquête opgesteld. Deze is te vinden op www.middendrenthe.nl/grondstoffenhub en in te vullen tot en met 15 juni 2020. De enquête is bedoeld voor ondernemers, onderwijsinstellingen en andere initiatieven op het gebied van een circulaire economie in Midden-Drenthe en omgeving.