Midden-Drenthe wil één aanspreekpunt voor ETP-terrein

Voor de gemeenteraad van Midden-Drenthe is het duidelijk, er moet één aanspreekpunt komen waar burgers terecht kunnen met vragen en klachten over het ETP-terrein in Wijster. Dit voorstel werd breed gedragen. In eerste instantie maakte burgemeester Mieke Damsma nog een omtrekkende beweging, maar ze kon uiteindelijk maar één toezegging doen: dat aanspreekpunt komt er.

Het initiatief komt van de PvdA en die fractie stelde een motie op. In aanloop naar de gemeenteraad sloten alle partijen zich aan, behalve GroenLinks.

Omwonenden van het ETP terrein in Wijster hebben geregeld vragen, klachten of zij willen informatie over activiteiten, die (gaan) plaatsvinden op het terrein. Voorbeelden zijn de recente branden, regelmatige stankoverlast of nieuwe (bouw)ontwikkelingen op het terrein. Op het ETP terrein zijn meerdere grote bedrijven. Deze bedrijven vallen echter, als het gaat om milieu- en veiligheidsregels, niet onder de verantwoordelijkheid van dezelfde overheid.

Voor omwonenden is dit bijzonder onduidelijk en lastig. Burgers weten bij specifieke klachten niet waar ze moeten zijn: provincie of gemeente. Zij krijgen het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

Damsma kreeg daarom de opdracht dat aanspreekpunt te gaan regelen met de provincie. Zij erkende dat de vraag en urgentie hoog is: ‘Het college gaat de motie positief oppakken.’ Ze deed vervolgens de toezegging te onderzoeken of dit aanspreekpunt gerealiseerd kon worden. Deze voorzichtige toezegging bleek echter niet genoeg.

Fractievoorzitter Joop Kramer (PvdA) hamerde er nogmaals op dat dat aanspreekpunt er moet komen: ‘Op andere bedrijventerreinen in het land is dat heel gebruikelijk.’ Ook Arnoud Knoeff (D66) was duidelijk: ‘Hier ligt een duidelijke opgave!’

Ook in de gemeenteraad in Hoogeveen is een dergelijke motie donderdagavond behandeld. Ook daar werd deze unaniem aangenomen.