Voorzitter WMO Raad Peter Vereijken wil verbinden

‘De WMO Raad vertegenwoordigt burgers die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en daar lever ik graag een bijdrage aan’, vertelt Peter Vereijken, sinds 1 mei voorzitter van de WMO Raad Midden-Drenthe. Hij is altijd werkzaam geweest in het sociaal domein en de functie past hem dan ook als een jas.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en geeft ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Vereijken: ‘De WMO Raad is een onafhankelijke schakel tussen burgers, de overheid en andere organisaties. Onze belangrijkste taken zijn het monitoren, signaleren en onder de aandacht brengen van knelpunten. Dat doen we altijd vanuit het perspectief van de burger. Iedereen doet zijn best om de WMO zo goed mogelijk uit te voeren, maar het is belangrijk dat een onafhankelijke raad kritisch kijkt naar verbeterpunten. De raad is een smeerolie, we streven ernaar dat de WMO zo effectief mogelijk uitgevoerd wordt. De gemeente Midden-Drenthe verdient overigens een compliment, want hier wordt heel bewust gekozen voor welzijn. Dat zijn geen lege woorden, want het is terug te zien aan subsidies en regelingen. Er is veel aandacht voor het versterken van het gemeenschapsgevoel.’

Nieuwe liefde

De van oorsprong Brabander verhuisde na zijn pensioen voor een nieuwe liefde naar Drenthe. ‘Ik ben maatschappelijk werker geweest en was onder meer actief in de jeugdhulpverlening en kinderopvang. In 2000 begon ik mijn eigen adviesbureau en werd ingeschakeld door gemeenten, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en de kinderopvang. In 2012 heb ik mezelf met pensioen gestuurd, maar ik ben daarna altijd als vrijwilliger actief gebleven in het sociaal domein.’

In Drenthe was hij al snel gewend. ‘Eerst wist ik heg noch steg, maar als je je aanmeldt voor allerlei activiteiten, bouw je al snel een nieuw netwerk op. Anderhalf jaar geleden werd ik lid van de WMO Raad en onlangs ben ik voorzitter geworden. Het is een functie waarin ik kan verbinden en dat spreekt me altijd aan.’

Toch lanceert de WMO Raad binnenkort haar eigen website, terwijl alle informatie voorheen op de website van de gemeente stond. Vereijken: ‘In goed overleg met de gemeente is besloten de informatie te scheiden. De gemeente legt op haar website uit wat de wet inhoudt en wat de regels zijn, wij vertellen wat we kunnen betekenen voor mensen die met de WMO te maken hebben. Als WMO Raad zoeken we burgers en organisaties op, maar we vinden het ook belangrijk dat zij ons goed kunnen vinden.’