Professionele gymlessen op basisscholen (kostendeling gemeente, Kits Primair en CKC Drenthe)

Kinderen vanaf groep 3 in het basisonderwijs in Midden-Drenthe krijgen vanaf komend schooljaar gymles van ALO geschoolde vakleerkrachten. De gemeente, Kits Primair en het CKC Drenthe nemen samen de kosten voor hun rekening.

Vorig jaar werd de beleidsnotitie ‘Bewegen en leefstijl’ vastgesteld. Eén van de doelen die daarin staan genoemd is meer aandacht voor het bewegingsonderwijs in Midden-Drenthe. Daar wordt nu in samenwerking met Sport Drenthe invulling aan gegeven met het aanstellen van de vakleerkrachten.

‘De gemeente, de onderwijspartijen en Sport Drenthe hebben de handen ineen geslagen om dit voor elkaar te krijgen’, aldus wethouder Erjen Derks. ‘We vinden het belangrijk om kinderen een eerlijke en goede start te geven voor een gezond en gelukkig leven. Goed bewegingsonderwijs op de basisschool kan daar een bijdrage aan leveren.’

De vakleerkrachten krijgen ondersteuning van het team Gezond in Midden-Drenthe. Op die manier kunnen ze nog meer kinderen bereiken en verschillende bewegingsactiviteiten met elkaar verbinden.

Apart vak

Directeur Dolf Dekker van Kits Primair: ‘Onze groepsleerkrachten doen hun uiterste best om goed onderwijs aan de kinderen aan te bieden. Bewegingsonderwijs is een vak apart. We zijn blij met deze vakspecialisten.’ Frank Klein, Coördinator Lifestyle Kits Primair: ‘Ondanks dat hier in Drenthe meer ruimte is om te bewegen, zie je op de scholen toch een behoefte aan goed gymles. Veilige, superleuke intensieve gymlessen waarbij je veel leert. Belangrijk voor nu maar ook voor later. Onze leerlingen zijn tenslotte de toekomst!’

Ook CKC Drenthe is enthousiast over de komst van de vakleerkrachten: ‘’Op onze kindcentra leren we kinderen niet alleen basiskennis, maar ook om samen op te trekken en spelenderwijs te leren. Bewegingsonderwijs levert daar een belangrijke bijdrage aan.’