Gemeentewerf in Westerbork sluit de deuren

Veel achterstallig onderhoud en een centralisatie van de buitendienst is de reden dat de gemeentewerf in Westerbork dicht gaat. Het personeel en de materialen verhuizen naar Beilen.

Vier jaar geleden al werd tijdens een Arbo Risico Inventarisatie en Evaluatie geconstateerd dat er veel achterstallig onderhoud was in Westerbork, hetgeen grote risico’s met zich mee konden brengen. De grootste risico’s werden vervolgens weggenomen. Vooruitlopend op de centralisatie buitendienst en gezien de huidige staat van de gebouwen op gemeentewerf Westerbork wordt het personeel en materieel vanaf 1 augustus 2020 op de gemeentewerf Beilen ondergebracht.

Hiervoor zijn een aantal tijdelijke en structurele aanpassingen nodig op de gemeentewerf Beilen.

De kosten hiervan worden begroot op ongeveer een halve ton.