Waterschap Drents Overijsselse Delta is veel geld kwijt aan verkeerde meldingen van muskusrat

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is verantwoordelijk voor het bestrijden van muskusratten, maar het waterschap meldt dat de laatste tijd opvallend veel verkeerde meldingen worden gedaan. Dit kost het waterschap veel geld.

‘De laatste tijd worden we wel erg vaak gebeld met een verkeerde melding. Bij zo’n 70 tot 80 procent van de meldingen gaat het om bruine of woelratten in plaats van muskusratten,’ meldt Johan Goos van Muskusrattenbestrijding.

Het waterschap houdt zich alleen bezig met de bestrijding van muskusratten. Wanneer het gaat om bruine ratten kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente. Door de verkeerde melding reizen de muskusrattenbestrijders onnodig naar de gemelde locaties. Ieder ‘verkeerd’ bezoek kost het waterschap 100 euro.

Herken de rat

Volgens Goos komt de stijging van het aantal verkeerde meldingen door de afname van het aantal muskusratten. ‘De populatie is drastisch gedaald de afgelopen jaren, met een factor 10.’ Om ervoor te zorgen dat inwoners de rat beter kunnen herkennen, heeft het waterschap een speciale webpagina ingericht: Herken de Rat.

Een muskusrat kan onder andere worden herkend aan zijn lengte. Het dier is een halve meter of wat langer van kop tot staart, terwijl de bruine 30 à 35 centimeter lang is. Ook heeft een muskusrat een staart die aan de zijkant is afgeplat, in tegenstelling tot de dikke kale ronde staart van de bruine rat.