Streek IKC Broekstreek en Witteveen: garantie voor leefbaarheid en onderwijs

Kinderen in de Broekstreek en Witteveen kunnen de komende jaren gewoon dichtbij huis naar de kinderopvang en de basisschool. Het integraal kindcentrum (IKC) De Wenteling, is een Streek IKC geworden. De gemeente sloot daarover met de dorpsbelangenverenigingen en dorpshuizen van Witteveen en de Broekstreek en de Stichting Kits Primair een convenant.

In dat convenant hebben de partijen afgesproken dat zij met elkaar verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid en het verzorgen van onderwijs in de Broekstreek en Witteveen.

‘Een echte win-win. Met de vorming van deze Streek IKC zorgen we ervoor dat de doorgaande zorg- en leerlijn van 0-13 jaar in de Witteveen en de Broekstreek voor langere termijn geborgd is’, aldus wethouder onderwijs Erjen Derks. Naast afspraken over onderwijs hebben de partijen ook afspraken gemaakt over leefbaarheid.

Wethouder dorpenbeleid Dennis Bouwman: ‘Behoud van leefbaarheid in de dorpen is een belangrijk aandachtspunt. Ik ben blij dat we in dit convenant hebben afgesproken dat er blijvende aandacht is voor de leefbaarheid in de Broekstreek en Witteveen en dat dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle betrokken partijen.’

In het convenant staan afspraken voor de komende 15 jaar. Alle partners onderstrepen het belang van de vorming en de ontwikkeling van een Streek IKC. De verschillende activiteiten die daaruit voortkomen worden evenwichtig verdeeld over de hele Broekstreek. Jaarlijks worden de afspraken geëvalueerd en kijken de partners wat de komende periode nodig is voor de verdere ontwikkeling van de Streek IKC.