Gemor bij politie over inzet bij boerenprotesten: 'Als een ME-peloton wordt opgetrommeld, betekent het dat mensen uit hun vrije tijd of nachtdienst worden gehaald'

De demonstraties van boeren op verschillende plaatsen in het land leiden tot gemor bij politievakbond ANPV. De inzet van de ME bij de demonstrerende boeren met tractoren kost de politie veel inspanning, zegt vice-voorzitter Hans Schoones van de ANPV.

De politie wordt al dagenlang geconfronteerd met kleine en grote demonstraties van boeren op meerdere plaatsen in het land. De politie in Oost-Brabant heeft aangekondigd handhavend op te treden tegen landbouwvoertuigen die zich op de weg bevinden. De veiligheidsregio's in Groningen, Drenthe en Friesland hebben demonstraties met landbouwvoertuigen verboden op openbare wegen. Farmers Defence Force verloor daarover donderdag nog een kort geding bij de rechtbank in Groningen.

,,De demonstraties zorgen voor een enorme druk op de collega's die bij de ME zitten’’, reageert Schoones. ,,Dat de demonstraties niet meer getolereerd worden, kost veel mankracht.’’ Schoones noemt de demonstratie op de A2, waar actievoerende boeren een file veroorzaakten, maar ook de acties bij distributiecentra en de vele arrestaties na een demonstratie in Wijster.

Vervanging

,,Politiemensen die werken voor de ME, worden daarvoor vrijgesteld van hun werk op straat. Als een ME-peloton wordt opgetrommeld, betekent het dat mensen uit hun vrije tijd of bijvoorbeeld een nachtdienst worden gehaald. Voor die nachtdienst moet wel weer vervanging worden gezocht. Het trekt een enorme wissel op collega's.’’

Schoones noemt ook de nasleep van de arrestaties die de politie veel werk bezorgt. ,,Na een aanhouding volgt een verhoor en overleg met de officier van justitie. Het is een enorme papieren rompslomp, zeker bij meerdere arrestaties.’’

De boeren demonstreren tegen kabinetsplannen voor het verminderen van de uitstoot van stikstof, waaronder een voorstel van landbouwminister Carola Schouten om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verminderen.

Geld doneren

Tientallen boeren die een boete hebben gekregen voor het overtreden van verkeersregels, worden financieel gesteund door Agractie. De boerenactiegroep roept haar achterban op geld te doneren om de bekeuringen te betalen. De actie heet ‘I give a piek’. Inmiddels is er 1.500 euro binnengeharkt, streven is om 20.000 euro binnen te halen. Volgens Agractie is de doneeractie geen vrijbrief om de regels te overtreden. Boeren die in beroep gaan tegen de boete, kunnen juridische bijstand krijgen van die andere actiegroep; Farmers Defence Force.

De boeren protesteren vooral tegen de veevoermaatregel van het kabinet, waardoor vee minder ruwe eiwitten binnenkrijgt. Dit levert volgens minister Carola Schouten op korte termijn stikstofbesparing op. Dat is nodig om onder meer ruimte te maken voor de bouw van 75.000 woningen.

Een groep van zo’n 3000 melkveehouders, verenigd in Stichting Stikstofclaim, is een procedure begonnen bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse overheid. De boeren willen dat de veevoermaatregel van het kabinet van tafel gaat. Stichting Stikstofclaim laat weten met experts de maatregel te hebben bestudeerd en samen te hebben geconcludeerd dat die in strijd is met Europese regels.