Geniet van kleurrijke bermen en akkerranden

Bermen benutten om de biodiversiteit te vergroten. Het is een ontwikkeling die door veel gemeentes en andere beheerders van bermen wordt gesteund. Maar ook boeren zorgen voor kleurrijke akkerranden.

Van eentonige grasstroken worden steeds meer bermen omgevormd tot een plek waar groen weer ongestoord kan groeien. Mooi om te zien en van te genieten, én van vitaal belang voor insecten, vlinders, vogels, egels en andere kleine dieren.

Bij de inrichting en het beheer van openbaar groen ligt veel nadruk op het verhogen van de biodiversiteit. Wegbermen zijn daarin gemakkelijk mee te nemen. Met het inzaaien van bermen met inheemse kruiden-, en bloemenmengsels wordt een belangrijke bijdrage geleverd.

Maar ook heel veel boeren zorgen voor kleurrijke akkerranden en dat levert mooie vergezichten op.