Gemeente biedt vijf jongeren met schulden een financieel gezonde toekomst

De schouders eronder en samen aan de slag. De gemeente Midden-Drenthe wil vijf jongeren met schulden de kans bieden op een financieel gezonde toekomst.

De twee wethouders Jan Schipper (inkomen) en Erjen Derks (jeugd) zijn enthousiast over de pilot Jongerenperspectiefplan. Beleidsmedewerker kwetsbare jongeren Lisa Stormezand is net zo gedreven en vastbesloten van deze pilot een succes te maken.

Het aantal jongeren met schulden neemt toe, ook in de gemeente Midden-Drenthe. Schulden bij jongeren ontstaan veelal door rood staan, studieleningen en betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars en mobiele aanbieders. Schulden leveren echter veel stress op.

Jongeren maken hun problemen veelal niet bespreekbaar, er heerst een duidelijk taboe op. Bovendien weten ze vaak niet bij welk ‘loket’ ze hulp kunnen krijgen.

Er zijn geen cijfers bekend van het totale aantal jongeren met schulden in Midden-Drenthe. ‘Maar dat ze er zijn, dat weten we zeker’, zo vertelt Jan Schipper.

Perspectief bieden

Het doel van de pilot is het bieden van perspectief aan jongeren tussen 18 en 27 jaar op een betere toekomst. De start is in september.

De schulden van maximaal vijf jongeren worden door de gemeente overgenomen. Het totaalbedrag van de schuld mag gedurende de pilotfase per jongere niet hoger zijn dan €5000. Er worden afspraken gemaakt, die door de jongeren nagekomen moeten worden. ‘Aan de voorkant zal dat overleg plaatshebben’, zo vertelt wethouder Erjen Derks. De jongere zet zich actief in om de financiële vaardigheden te verbeteren. Doordat de gemeente alle schulden overneemt ontstaat in korte tijd financiële rust en overzicht omdat er sprake is van één schuldeiser.

De budgetconsulent en de consulenten werk jongeren stellen samen met de jongere een perspectiefplan op dat gericht is op onderwijs of, indien dat niet mogelijk is, het vinden van een passende werkplek. De budgetconsulent onderhandelt met de schuldeisers over de schuldenlast en koopt de schulden van de jongere af. Die schuld wordt omgezet in een lening bij de gemeente die binnen drie tot vijf jaren afgelost moet worden. Als het lukt een baan of opleiding te vinden en de jongere heeft zich gehouden aan de gemaakte afspraken, kan maximaal de helft van de schuld worden kwijtgescholden. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen dient minimaal de helft van de schuld te zijn afgelost.

Participatiewet

Jongeren die een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet komen in aanmerking voor deze pilot.

Met de juiste begeleiding en budgetcoaching verwacht de gemeente dat de jongere duurzaam uitstroomt uit de uitkering. En daar zit de winst voor de gemeente.

Lisa Stormezand: ‘De budgetconsulent en consulent werk stellen samen met de jongere een persoonlijk plan op. Indien de afspraken niet worden nagekomen, dan moet de gehele schuld worden terugbetaald. Er is dan geen sprake meer van gedeeltelijke kwijtschelding.’

Gedurende de pilot wordt tussentijds de voortgang gemonitord door de budgetconsulent en de consulent werk. Tevens wordt aan het einde van de pilotperiode een eindrapportage opgesteld.

Voorkomen is beter dan genezen

Deze pilot richt zich dus op jongeren die al schulden hebben. Voorkomen is echter beter dan genezen. Beide wethouders benadrukken dat het belangrijk is dat jongeren vroegtijdig aan de bel trekken indien ze te maken krijgen met financiële rampspoed.

Erjen Derks: ‘De toekomst van deze jongeren is belangrijk. Daar zit voor ons echt de meerwaarde. We willen graag helpen.’ Lisa Stormezand: ‘Klop dat gerust aan bij de gemeente. We helpen de jongeren graag weer op weg en gaan graag het gesprek aan.’

Maar, zo vindt Jan Schipper, wacht niet te lang: ‘Doe het zo vroeg mogelijk. Trek aan de bel. Samen kunnen we meestal tot een oplossing komen.’