De Smildes praten over elektrische deelauto's

EnergieCoöperatie Duurzame Smildes houdt dinsdagavond 22 september een informatiebijeenkomst over elektrische deelauto’s in De Smildes.

Die avond wordt informatie gegeven over het deelauto concept van Mobiliteit van Ons. Er worden vragen beantwoord en werkgroepen per dorps geformeerd.

Deze avond is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor elektrische deelauto’s en die in de nabijheid woont van de dorpskernen Bovensmilde, Smilde of Hoogersmilde.

Mede in verband met corona is aanmelden verplicht. Dit kan door uiterlijk vrijdag 18 september een email met naam en woonplaats te sturen naar deelauto.in.de.smildes@outlook.com . Gestreefd wordt naar een gelijkmatige verdeling over de dorpen en vol = vol. De bijeenkomst is in Bovensmilde en nadere informatie volgt na aanmelding.