ChristenUnie uit zorgen over Sint Maarten en Sinterklaas

Gert Jan Bent (ChistenUnie) vroeg woensdagavond het college of de vieringen rondom Sint Maarten en Sinterklaas gezien corona aangepast worden. Bent maakt zich zorgen over de oplopende besmettingen en vroeg het college om helderheid te geven.

Portefeuillehouder Mieke Damsma gaf aan dat er gesprekken zijn geweest met de organisaties die de sinterklaasevenementen in de drie grote kernen organiseren. ‘Deze organisaties hebben allen zelf voor alternatieven gekozen.’

Damsma vond de vieringen van Sint Maarten een ander verhaal. Dat is volgens haar meer een particulier initiatief, waar de overheid een minder grote rol in kan spelen. Ze deed wel een beroep op het gezonde verstand van de burgers.