Imkers Eendracht niet bezorgd om bijen

Leden van imkervereniging Eendracht in Beilen maken zich geen zorgen over de massale bijensterfte bij een aantal bijenhouders in Zuidwest-Drenthe. ‘Wij hebben daar op dit moment geen reden voor’, zegt voorzitter Marie José Blans.

‘In maart of april maken wij normaal gesproken de balans op. Dan weten we hoe groot de bijensterfte van het afgelopen jaar was. Dat verschilt per jaar, maar op dit moment bereiken ons geen berichten van bijenhouders die dezelfde problemen hebben als bijenhouders in bijvoorbeeld Elim’, aldus Blans.

Lute van de Bult, bestuurslid van Eendracht en belast met PR en educatie, is de derde generatie van bijenhouders in zijn familie en denkt te weten wat de oorzaak van de sterfte is.

Verdwijnziekte

‘Ik ga ervan uit dat het de verdwijnziekte betreft. Gevallen hiervan zijn al gedocumenteerd in 1865 en toen waren er nog geen hoogspanningsmasten, mobiele telefoons of landbouwgif. Het heeft te maken met voedseltekort in juli en augustus. In die periode kunnen bijen moeilijker nectar vinden. Met name grote volken verzwakken dan snel. Een imker moet in die periode controleren of er voldoende voedsel aanwezig is in de kasten en of de koningin nog eitjes legt. Bij onvoldoende voedsel en eitjes kan men drijfvoeren door een potje suikerwater op de kast te zetten. Zomerbijen, die geboren zijn in het voorjaar, leven maar zes tot acht weken. Als de koningin in juli en augustus stopt met eitjes leggen omdat er te weinig voedsel is, sterft het volk uit.’

Van gif is volgens Van de Bult geen sprake. ‘Bijen die vergiftigd zijn, worden dood voor de kast gevonden, met de tong naar buiten. Daar was bij deze bijenhouders geen sprake van.’

Drijfvoeren

Volgens Van de Bult is bijen houden niet zomaar een hobby. ‘Imkers kunnen veel schade aanrichten door bijvoorbeeld steeds de kast te openen of in januari de Varroa-mijt te bestrijden. De bijen moeten zoveel mogelijk met rust gelaten worden. Alleen wanneer er weinig voedsel in de natuur te vinden is, moet je ingrijpen met drijfvoeren. Veel bijenhouders kiezen voor de Carnica bij, omdat deze niet of nauwelijks steekt. Maar dit is wel een ras waarvan de koningin vrij snel stopt met eieren leggen als er te weinig voedsel is. Als je dit weet, kun je er op inspelen.’

Subsidieregeling

Wie geen bijen houdt, maar wel een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de bijen- (en vlinder)stand die nog steeds laag is, kan gebruikmaken van de subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe. De regeling was ook in 2019 en 2020 beschikbaar. Er is ook dit jaar 20.000 euro beschikbaar voor alle mogelijke initiatieven van Drentse inwoners, die gezamenlijk een plan indienen om de eigen omgeving groener te maken, zodat de biodiversiteit toeneemt. Het gaat om plannen die het openbaar groen verbeteren.

Marie José Blans van imkervereniging Eendracht drukt iedereen verder op het hart zoveel mogelijk bestrating uit tuinen te verwijderen en te zorgen voor rommelhoekjes met natuurlijk materiaal.

Eendracht heeft een voorlichtingsstal aan de Schapendrift en geeft voorlichting aan schoolklassen.