Commissie praat over toekomst vakantieparken

De toekomst van de vele vakantieparken in de gemeente komt woensdagavond aan bod in de commissie Algemeen Bestuur. De koersnotitie is klaar en wordt aangeboden aan de commissie, die samen met het college van gedachten wisselt over het plan van aanpak.

Midden-Drenthe heeft een groot aantal vakantieparken. Het merendeel van de parken is vitaal en functioneert prima. Het aanbod van deze parken sluit nog steeds aan bij de wensen van de toerist. Er zijn echter ook vakantieparken die niet of minder vitaal zijn en nauwelijks of geen toekomstperspectief meer hebben voor de verblijfsrecreatiesector. Deze parken zijn niet goed (genoeg) in staat, om in te kunnen spelen op de veranderende vraag van de toerist. Het resultaat is dat het aanbod niet meer aansluit bij de huidige vraag van de toerist, waardoor deze parken geen onderdeel meer vormen van de vitale verblijfsrecreatiesector.

Eenduidige oplossingen zijn er niet. Daarvoor zijn de verschillen tussen de vakantieparken in onder andere omvang, wijze van beheer, eigendomssituatie en toekomstvisie te groot. Zeker ook vanuit het vraagstuk van de permanente bewoning is er een behoefte aan een te varen koers en duidelijkheid voor alle betrokkenen. In deze koersnotitie, die bij de vergaderstukken is te zien is, beschrijft het college de toekomstige strategie en uitgangspunten.

De vergadering is online te volgen via de website van de gemeente en begint om 19.30 uur.