Internetvergoeding voor ambtenaren is discussiepunt

Als het aan het college ligt krijgen ambtenaren van de gemeente Midden-Drenthe, in verband met corona, met terugwerkende kracht een thuiswerkvergoeding van 25 euro per maand. Niet alle partijen delen die mening, zo bleek woensdagavond.

Het college vindt het redelijk medewerkers een tegemoetkoming te geven in de kosten die zij voor het thuiswerken hebben gemaakt. Besloten is dit te doen in de vorm van een internetvergoeding voor de periode van maart tot en met december: ‘Voor deze vorm is gekozen omdat dit op dit moment de enige fiscale mogelijkheid is om een onbelaste vergoeding te verstrekken.’ Kostenplaatje voor 2020: maximaal 72.500 euro.

Met name Gemeentebelangen Midden-Drenthe toonde zich kritisch. Jan Jonker stelt deze vergoeding nadrukkelijk ter discussie en refereerde aan de zwaar getroffen ondernemers, ook in Midden-Drenthe, die al maandenlang hun bedrijf gesloten moeten houden. Die krijgen weliswaar een tegemoetkoming van de overheid, maar teren wel degelijk in. Jonker wilde daarom dit voorstel van het college meenemen als bespreekpunt naar de gemeenteraad.

Verantwoordelijk wethouder Jan Schipper vond dat jammer: ‘Ik ben blij met ons personeel en vindt dat wij goed voor hen moeten zorgen. Ik denk dat dit een redelijke vergoeding is.’

Ook Harma van der Roest (D66) steunde uiteindelijk de agendering van Gemeentebelangen, dit punt wordt nogmaals besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 januari.