Het nieuwe cultuurbeleid wordt politiek breed gedragen

De bestaande cultuurnota loopt af, in 2021 moet er een nieuwe liggen. Inmiddels ligt de nieuwe nota op tafel: ‘Iedereen verdient een podium’.

De gemeente Midden-Drenthe wil zorgen voor een sterke culturele infrastructuur met een goede spreiding van activiteiten over de gehele gemeente. Er zijn drie nieuwe elementen aan het bestaande beleid toegevoegd.

Cultuur wordt ingezet bij maatschappelijke vraagstukken zoals vereenzaming, nieuwkomers, laaggeletterdheid etcetera. Er wordt meer ingezet op samenwerking tussen en verbinding met toeristisch regisseur en medewerker recreatie en toerisme. Dat is volgens het college nodig om op die manier optimaal te kunnen anticiperen op nieuwe subsidiemogelijkheden bij de provincie. De gemeente wil daarnaast zorgen voor een sterke culturele infrastructuur met een goede spreiding van activiteiten over de gehele gemeente.

De nieuwe nota wordt politiek breed gedragen, zo stelde verantwoordelijk wethouder Dennis Bouwman vast in de commissie Zorg en welzijn: ‘Ik ben blij dat u blij bent.’ Hij constateerde samen met de commissie dat veel het afgelopen jaar niet doorging: ‘Mensen missen het ook.’

Tijdens de gemeenteraad op 28 januari wordt de nota Cultuurbeleid Midden-Drenthe 2021-2025 ‘Iedereen verdient een podium’ definitief vastgesteld.