Klankbordgroep blijft de politieke gemoederen bezig houden

Wethouder Jan Batelaan en warm voorstander Robert Brouwer (CDA) hebben donderdagavond drie partijen niet kunnen overtuigen van de nut en noodzaak van het instellen van een klankbordgroep.

Na het debacle van de rotonde bij de A28 met een forse kostenoverschrijding wil het college bestuurlijke grip op projecten versterken. Naast aanpassingen in de ambtelijke organisatie zou een klankbordgroep uitkomst moeten bieden. Het beestje kreeg de afgelopen weken een andere naam: stuurgroep werd klankbordgroep maar ook dat bleek niet overtuigend genoeg.

D66, ChristenUnie en Gemeentebelangen Midden-Drenthe blijven bij hun standpunt. Batelaan en zijn medewerkers hebben al een klankbordgroep en dat is de Commissie Ruimte en Groen. Daar worden volgens hen de besluiten genomen: ‘Zoals het hoort.’ Arnoud Knoeff (D66) was hard in zijn oordeel, hij noemde het voorstel belachelijk.

Robert Brouwer zag mogelijkheden voor de raadscommissie om procesmatig in de klankbordgroep mee te praten, maar ook zijn betoog trok zijn politieke tegenstanders niet over de streep. Henk van der Beek (GroenLinks) was op zich wel bereid plaats te nemen in de klankbordgroep, maar maakte alsnog een terugtrekkende beweging. Het voorstel van het instellen van een klankbordgroep wordt in de raadsvergadering eind januari alsnog ingebracht.