Politiek kraakt kritische noten over koersnotitie vakantieparken

‘Gas geven en focus houden.’ Deze boodschap in de commissie Algemeen bestuur van Hans Klaassens (VVD) was voor burgemeester Mieke Damsma, zij moet de Koersnotitie toekomst Vakantieparken Midden-Drenthe handen en voeten te geven.

Klaassens stond niet alleen in deze oproep. Meerdere partijen storen zich aan de grote traagheid van het proces. Ook Joop Kramer van de PvdA Midden-Drenthe: ‘Pak eens door met deze pilot. Regel per park maatwerk.’ Terugkijkend is Kramer teleurgesteld: ‘Er is weinig tot niets gebeurd.’

Midden-Drenthe heeft een groot aantal vakantieparken. Het merendeel van de parken is vitaal en functioneert goed. Het aanbod van deze parken sluit nog steeds aan bij de wensen van de toerist. Er zijn echter ook vakantieparken die niet of minder vitaal zijn en nauwelijks of geen toekomstperspectief meer hebben voor de verblijfsrecreatiesector. Deze parken zijn niet goed (genoeg) in staat, om in te kunnen spelen op de veranderende vraag.

Grote verschillen

Eenduidige oplossingen zijn er niet. Daarvoor zijn de verschillen tussen de vakantieparken in onder andere omvang, wijze van beheer, eigendomssituatie en toekomstvisie te groot.

Vanwege de permanente bewoning die op parken plaatsvindt heeft de politiek behoefte aan een duidelijke koers. De strategische koers is excelleren, transformeren, preventie en vitaliteit.

‘Transformeren is maatwerk,’ aldus Damsma, ‘Ieder park zit in een andere fase en dus zullen we ieder park apart aan moeten pakken.’ Overigens hebben de eigenaren van De Raatakkers in Hijken en de Eikenhorst in Hooghalen niet gereageerd, de andere 23 parken wel. ‘We gaan energie steken in parken die wel willen, welke kant ze dan ook uit willen.’

Kritisch

De politiek was over het algemeen kritisch. Marinus Louissen (CDA) miste ambities: ‘Het heeft allemaal veel te lang geduurd.’ Gert Jan Bent (ChristenUnie) proefde de complexiteit van de materie, maar ook hij vroeg zich af waar de ambities lagen. Meerdere fracties waarschuwden voor het vestigen van arbeidsmigranten op parken.

Kramer vond daarnaast dat de gemeente wel degelijk op kan treden tegen bijvoorbeeld de Raatakkers: ‘Ruimtelijke ordening is nog altijd een zaak van de gemeente. Wij willen terug naar de oude situatie.’

Damsma verwacht in april een discussiestuk aan te kunnen bieden, de raad is dan aan zet: ‘We zitten in de voorhoede, ook landelijk gezien. De druk op de woningmarkt maakt het er ook niet makkelijker op.’

De pilot De Hullen afronden is volgens Damsma lastiger dan gedacht: ‘Bij permanente bewoning moet bijvoorbeeld voldaan worden aan het bouwbesluit. Het is al met al complexer dan we met elkaar denken.’ Damsma gaat op verzoek van meerdere fracties in kaart brengen wat de knelpunten en financiële risico’s zijn.