'Tip van Daling' is inzetbaar voor toekomstige initiatieven

De gemeente Midden-Drenthe heeft al een groot aantal jaren gronden nabij het spoor in Beilen grond in eigendom. Momenteel is deze grond niet in ontwikkeling en dat blijft voorlopig ook zo. Dat besloot de commissie Ruimte en Groen donderdag.

De ‘Tip van Daling’ werd destijds nabij het station aangekocht in het kader van de structuurvisie Midden-Drenthe 2030 “Platteland Leeft”. Grond dat gebruikt kon worden als de Domoweg eventueel doorgetrokken moest worden om op die manier ook de nieuwe wijk Lievingerveld te ontsluiten.

Dat gaat echter niet door, het aantal verkeersbewegingen ligt lager dan voorzien.

Henk de Weerd (VVD) was duidelijk in zijn oordeel en wil de gronden achter de hand houden voor toekomstige initiatieven. Ook Jan Beugel (PvdA) deelt die mening: ‘Deze gronden zijn voor vele doeleinden te gebruiken.’ Hij noemde als voorbeeld mogelijke stationsontwikkeling of de bouw van kantoren. Ook de andere partijen waren unaniem in hun oordeel dat de gemeente zelf aan het roer moet blijven met deze grond. Wethouder Erjen Derks kwam tot de enige juiste conclusie betreffende de Tip van Daling: ‘Niet ontwikkelen om te ontwikkelen en de grond dus achter de hand houden. Even pas op de plaats.’