GBSBW stelt problemen van IKC de Ridder aan de kaak

De fractie van Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork (GBSBW) maakt zich zorgen over de huisvesting voor leerkrachten en leerlingen van IKC G.A. de Ridder in Beilen. Ouders, docenten en fractielid Niels Maagd constateren niet alleen ruimtegebrek, maar ook dat het binnenklimaat niet goed is.

Deze IKC vestiging maakt sinds 1970 een forse groei door. Nadat ook de eerste inwoners in plan Nagtegael kwamen wonen rond 2000 werd de nood nog hoger. Een groot deel van de 300 leerlingen worden gehuisvest in vijf noodlokalen. De eerste noodlokalen kwamen 12 jaar geleden en de laatste zeven jaar terug. Met de verdere ontwikkeling van Nagtegael en Lievingerveld verwacht de schoolleiding een verdere groei van het aantal leerlingen.

De nood is hoog, zo constateerde Niels Maagd, fractielid van GBSBW. Maar dat niet alleen, ook het binnenklimaat is onvoldoende. Dat blijkt uit een inspectie van de GGD. Maagd: ‘Zowel leerlingen als leerkrachten hebben wel eens hoofdpijnklachten vanwege het binnenklimaat. Dit is een buitengewoon ongewenste situatie.’

GBSBW heeft het college inmiddels vragen gesteld en wil op korte termijn een adequate oplossing voor alle problemen. Maagd: ‘Wij pleiten voor nieuwbouw. Niet alleen vanwege het feit dat het gebouw er al 51 jaar staat, maar ook omdat er financiële mogelijkheden zijn, die er voorheen in mindere mate waren.’