Akoestiek Drenthehal voldoet niet

De gemeente Midden-Drenthe gaat akoestische aanpassingen verrichten in de Drenthehal (blauw). Dit is nodig omdat de akoestiek niet geheel voldoet aan de Arbo normering.

Vakdocenten bewegingsonderwijs van het voortgezet onderwijs hebben aangegeven de akoestiek van de Beiler sporthal bij langdurig gebruik (meerdere uren en dagen achtereen) als onprettig te ervaren. De gemeente liet hierop een akoestisch onderzoek verrichten door een erkend bedrijf.

In overleg met de directeuren en vakdocenten is afgesproken in de zaaldelen waar zij langdurig gebruik van maken gefaseerde akoestische aanpassingen te verrichten. Hierdoor kunnen de docenten veilig en verantwoord bewegingsonderwijs blijven geven. De kosten bedragen ruim 33 mille.