Agent maakt overstap naar de wijk

Smildes/Oranje- Erwin Tiggelaar is in november begonnen als waarnemend wijkagent van Smilde, Bovensmilde, Hoogersmilde en Oranje. Na een korte proefperiode kan hij nu volmondig zeggen dat zijn nieuwe functie hem uitstekend bevalt.

‘Toen ik wist dat mijn collega Bas vertrok als wijkagent, heb ik al aangegeven dat ik hem graag wilde opvolgen. Vanuit de organisatie is me ook gevraagd te solliciteren. In 2002 ben ik in dienst gekomen bij de politie en na afronding van de 4-jarige opleiding heb ik altijd in de noodhulp gewerkt, wat betekent dat je reageert op meldingen. Daar waar mogelijk deed ik dat op de dienstmotor. Daarnaast ben ik al jaren familieagent zware verkeersongevallen. De noodhulp ging na verloop van tijd voelen als ‘pleisters plakken’. Je komt ter plaatse, doet wat mogelijk is en gaat weer naar de volgende melding.’

Achter de voordeur

Tiggelaar blijft noodhulpdiensten draaien en blijft ook actief als familieagent zware verkeersongevallen, maar zijn prioriteiten liggen nu bij de wijk. ‘De verhouding wijk/noodhulp zal ongeveer 80/20 zijn, al is dat in de praktijk altijd afwachten. Wat ik het belangrijkste vind, is dat ik nu meer betrokken ben bij situaties en samen met partijen als Actium, GGZ en Veilig Thuis meer voor mensen in mijn gebied kan betekenen. Door mensen te leren kennen en samen te werken met organisaties is ook preventie mogelijk. Een wijkagent komt achter de voordeur en kan zo dieper op de problematiek ingaan. Zo kon ik in de noodhulp alleen reageren op iemand die overlast veroorzaakte, maar als wijkagent kun je samen met andere partijen de hele situatie overzien en een oplossing zoeken.’

Kwesties

In het werkgebied van Tiggelaar spelen wat kwesties die aandacht verdienen, al vindt de wijkagent het belangrijk enige nuancering aan te brengen. ‘In Oranje wordt met regelmaat gemeld dat jongeren zich op het terrein van voormalig Speelstad Oranje begeven. Dat is verboden en er zijn boetes uitgedeeld, maar het gaat hier niet om overlast. Er is geen sprake van vernielingen bijvoorbeeld. Het zijn jongeren die het een interessant terrein vinden om te vloggen. Op sociale media heb ik ze er onlangs nog eens op gewezen dat het betreden van het terrein een strafbaar feit is en een strafblad kan opleveren.’

De situatie in Hoogersmilde op 30 december was een stuk ernstiger. ‘Elk jaar zijn er problemen, die worden veroorzaakt door een groepje van zo’n tien tot vijftien personen die anderen mee trekken in hun gedrag. Dit vraagt wel aandacht, want er is vorig jaar veel vernield en er werden collega’s belaagd. De politie riep toen de hulp van de ME in om de rust terug te krijgen. Met een gedegen aanpak proberen wij hier een einde aan te maken. Als wijkagent draag ik graag bij aan een gezamenlijke aanpak.’

Wie contact wil met Erwin Tiggelaar kan hem bereiken via 0900-8844 of een persoonlijk bericht voor hem achterlaten via www.politie.nl. Tiggelaar is ook te volgen via Instagram en Twitter: wijkagent_smildes_oranje en @POL_WaTiggelaar.