Museum ziet weer een toekomst

Het Museum van Papierknipkunst is in 2020 nauwelijks open geweest, terwijl het voor inkomsten afhankelijk is van bezoekers, maar dat is voor het bestuur geen reden om bij de pakken neer te zitten. In Bert Brouwer is een nieuwe, tijdelijke voorzitter gevonden en hij vindt dat het museum ook in deze vreemde tijd best ambities mag hebben.

Brouwer is de opvolger van Jan Beugel. Brouwer: ‘Ik ben er in gerold via mijn vrouw, zij is vrijwilliger bij het museum. Ik heb wel eens gezegd dat het zonde zou zijn om het museum op te geven. Als je zulke dingen zegt, word je al snel gevraagd om daar een bijdrage aan te leveren en dat wil ik. We hebben plannen gemaakt voor de toekomst, onder meer voor de opening op 24 april. Het blijft natuurlijk onzeker of dat door kan gaan, maar we doen er alles aan om het museum een toekomst te geven.’

Het bestuur bestaat uit vijf personen en er wordt nog gezocht naar een conservator.

Vrijwilligers

Daarnaast zijn er vrijwilligers die bezoekers ontvangen of demonstraties geven. ‘We doen alles met vrijwilligers, maar willen het museum zo professioneel mogelijk leiden. Jarenlang kabbelde het voort, totdat we de deuren moesten sluiten vanwege de coronamaatregelen. Maar nu zijn er nieuwe ideeën. We gaan meer gebruikmaken van online mogelijkheden, onder meer dankzij een platform dat initiatieven ontplooit om kleine musea te helpen. Het museum gaat meer naar buiten treden. Samen met de penningmeester en de secretaris ga ik ook conferenties bijwonen die ons verder kunnen helpen.’

In het voorjaar van 2020 zag het er somber uit voor het museum. Voormalig voorzitter Jan Beugel vreesde voor het voortbestaan en hoopte op kwijtschelding van de huur. Dat verzoek is door de gemeente ingewilligd en geeft het museum lucht.

Brouwer: ‘We hebben financiële steun gekregen van de gemeente en de provincie. Nu willen we ons richten op 24 april en hopen we dit jaar weer zo’n drieduizend bezoekers te verwelkomen. Het programma voor 2021 is rond. De opening wordt elk jaar gevierd en dat zal dit jaar niet anders zijn, maar de plannen blijven nog even een verrassing. We hebben ondertussen wel het interieur opgeknapt en er is dan ook geen sprake van ‘bij de pakken neerzitten’.

Wie als vrijwilliger actief wil zijn in het museum, kan zich melden via 06-38048747 of knipkunst@gmail.com.