Scholen en opvang onder één dak: Midden-Drenthe wil 23,6 miljoen euro investeren in huisvesting kindcentra

De gemeente Midden-Drenthe steekt de komende 20 jaar ruim 23 miljoen euro in de huisvesting van kindcentra. Doel is basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang onder één dak te krijgen.

Uitgangspunt van het zogeheten integraal huisvestingsplan is dat kinderen van nul tot 13 jaar naar één adres gaan om te leren, spelen, ontmoeten en bewegen. Hoe dit de komende 20 jaar wordt bereikt, eventueel in combinatie met andere maatschappelijke voorzieningen, is neergelegd in het plan, dat de gemeente opstelde in samenwerking met de schoolbesturen CKC Drenthe en Kits Primair.

Christelijke en openbare school onder één dak

Het doel is het bieden van toekomstbestendig onderwijs en opvang in moderne gebouwen. Volgens het huisvestingsplan is deze toekomst al nabij: obs G.A. De Ridder en cbs De Beatrixschool gaan samen onder één dak. Om het nieuwe gebouw in 2023 in gebruik te kunnen nemen, gaan de voorbereidingen zo snel mogelijk van start. In 2025 is de beurt aan obs de Bosvlinder in Hooghalen en voorbereidingen voor nieuwbouw van cbs de Eshorst in Beilen beginnen in2026.

Voor de volgorde in het plan van aanpak is onder meer gekeken naar technische knelpunten, het bouwjaar van het gebouw en het ruimtetekort van de betreffende school.

Met de uitvoering van alle plannen over de komende 20 jaar is een investering van 23,6 miljoen euro gemoeid. Per plan neemt de gemeenteraad een besluit over het budget.