Toekomst vakantieparken in Midden-Drenthe is lastig discussiepunt ('Ieder park is anders')

Zorgvuldigheid vóór snelheid. Of vooral de vaart erin? Wel of niet een dubbele bestemming op een vakantiepark? De Koersnotitie toekomst Vakantieparken Midden-Drenthe leverde woensdagavond genoeg discussiepunten op. Deze discussie wordt in de gemeenteraad nog eens dunnetjes over gedaan.

De toekomst van de vakantieparken in Midden-Drenthe stond ter discussie in de commissie Algemeen Bestuur. Een lastige problematiek en ondanks dat de commissieleden deze koersnotitie over het algemeen een goed rapport vonden, kreeg portefeuillehouder Mieke Damsma geen eensluidend advies mee.

Breekpunt is onder andere dat de parken kunnen kiezen voor een recreatiebestemming, een woonbestemming of allebei. Vooral dat laatste riep vragen op. Gert Jan Bent (ChristenUnie): ‘Wonen én recreëren levert irritaties op.’ Hij schetste een beeld van vakantievierende gasten die buiten tot laat genoten van een barbecue, terwijl vaste bewoners de andere ochtend weer vroeg uit de veren moeten om een boterham te verdienen.

Vaart

Verschillende fracties vroegen zich daarnaast af of het tijdspad niet wat te vooruitstrevend was, terwijl anderen juist én vooral de vaart erin willen houden. Joop Kramer (PvdA): ‘Het is een goed rapport, maar de PvdA maakt zich grote zorgen over de voortgang. Ook Marinus Louissen (CDA) sprak lovende woorden over dit rapport, maar ook voor deze fractie gold: Hoe eerder hoe beter. Arnoud Knoeff (D66) had juist wel begrip voor de lange termijn, evenals Rudie Weima (GroenLinks).

Midden-Drenthe beschikt over maar liefst 25 vakantieparken. Mieke Damsma: ‘Ieder park is anders.’

Vitaal

Het merendeel van de parken is vitaal en functioneert goed. Het aanbod van deze parken sluit nog steeds aan bij de wensen van de toerist. Er zijn echter ook vakantieparken die niet of minder vitaal zijn en nauwelijks of geen toekomstperspectief meer hebben voor de verblijfsrecreatiesector. Deze parken zijn niet goed (genoeg) in staat, om in te kunnen spelen op de veranderende vraag.

Eenduidige oplossingen zijn er niet. Daarvoor zijn de verschillen tussen de vakantieparken in onder andere omvang, wijze van beheer, eigendomssituatie en toekomstvisie te groot.

Vanwege de permanente bewoning die op parken plaatsvindt heeft de politiek behoefte aan een duidelijke koers. De strategische koers is excelleren, transformeren, preventie en vitaliteit.

Woonbesluit

Bij toekomstig legaliseren van een woonbestemming wordt op kosten van het park iedere woning getoetst aan het woonbesluit van de gemeente. Daarna gaat de gemeente steekproeven houden.

Vooral de transformatie leverde discussie op en met name de drie keuzes die hierin gemaakt kunnen worden. Meerdere fracties willen slechts twee: recreatie- of woonbestemming. Joop Kramer (PvdA): ‘Maatwerk is belangrijk. Rond de pilot op de Hullen af en leer daarvan.’ Knoeff: ‘Wij hebben duidelijk niet een wens voor dubbelbestemming. Zo behalen we immers niet het doel dat we voor ogen hebben.’ Kramer wil liever geen gedwongen situatie, maar heeft voor beide kanten van het verhaal begrip. Louissen: ‘Deze discussie geeft maar weer aan hoe complex deze situatie is.’