Respectvol genieten van natuur

De provincie Drenthe stelt 250.000 euro beschikbaar voor meer toezicht en handhaving in natuurgebieden. Daar is behoefte aan, omdat het aantal bezoekers flink is toegenomen door de coronacrisis en niet iedereen zich aan de regels houdt.

Het geld wordt beschikbaar gesteld aan Veiligheidszorg Drenthe en de terreinbeherende organisaties (TBO’s) zoals Staatsbosbeheer, het Drents Landschap en Natuurmonumenten. Boswachter Evert Thomas is er blij mee. Hij is werkzaam bij Staatsbosbeheer en heeft onder meer de natuur van de Brunstingerplassen, Elperstroom, Boswachterij Hooghalen, Ieberenplas bij Elp, de Westerborkerstroom en het Zuid Hijkerzand in beheer. ‘Er komen absoluut meer mensen naar de natuurgebieden’, vertelt hij. ‘Als er normaal gesproken op een mooie dag vijftien tot twintig auto’s stonden, dan zijn het er nu vaak tachtig tot honderd.’

Veel TBO’s zien verstoring door mountainbikers en motorcrossers, loslopende honden, betreding van kwetsbare gebieden, parkeerdrukte en het dumpen van afval. Ook Evert Thomas herkent een aantal problemen. ‘Mensen zijn geneigd zichzelf iets teveel ruimte toe te eigenen en dat levert wel eens problemen op. Vogels nestelen bijvoorbeeld niet op open vlakten zoals de heide, omdat daar nu veel mensen komen.’

Loslopende honden

Sommige problemen zijn volgens Thomas van alle tijden. ‘Ik spreek mensen regelmatig aan op loslopende honden, dat blijft een terugkerend probleem. Mensen gunnen hun hond soms meer ruimte dan de dieren in het natuurgebied. Het komt wel eens voor dat een hond bijvoorbeeld een hertenkalf vangt. Verder worden auto’s vaak op plekken geparkeerd waar dat niet is toegestaan en zien we in alle natuurgebieden afvaldumpingen. Onlangs was er nog puin gestort, maar het is ook vaak afval van hennepkwekers.’

Thomas ziet de subsidie van de provincie als een signaal dat het capaciteitsprobleem erkend wordt. ‘Het zou enorm schelen als er meer BOA’s aangesteld kunnen worden voor handhaving. Het moet iemand zijn die vriendelijk is, maar ook autoriteit uitstraalt. Ik zeg wel eens dat je zelf sympathiek ondeugend moet zijn om bepaald gedrag op tijd op te sporen. En men moet natuurlijk bereid zijn om zich te verdiepen in de natuur.’

De boswachter begrijpt dat mensen graag de natuur opzoeken en hoopt dat ze dat ook blijven doen. ‘De bloeiende krentenbossen zijn nu bijvoorbeeld prachtig. Maar veel mensen gaan naar dezelfde pekken, waardoor het daar erg druk is. Zoek eens wat minder bekende wandelroutes op of neem een GPS mee. Als je de natuur met rust laat en je aan de regels houdt, mag je op veel plekken komen.’