'Gedenken is waarschuwen: blijf alert, kijk niet weg en kom in verzet'

Vanwege corona geen genodigden en belangstellenden in de kerk in Westerbork. Wel een herdenking. Georganiseerd door vrijwilligers van de Stefanuskerk in samenwerking met het plaatselijke 4 mei comité. Via een livestream was en is de herdenking te volgen op www.powersound.nl/herdenking/

In kleine kring werd stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 76 jaar geleden.

Er werd geluisterd naar muziek en zang van Arian en Annalinde van der Mark en gedichten, voorgedragen door Marianne van Willenswaard. In een korte speech benadrukte Melle Leffers dat de vrijheid bevochten is door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. ‘Dat mogen wij nooit vergeten. Wij mogen hén niet vergeten. Al die dappere mensen die hun leven hebben gewaagd voor de vrijheid en die zijn omgekomen, gesneuveld, doodgeschoten of gewoon verdwenen, nooit meer gezien.’.

De namen van de gevallenen werden genoemd door Albert Kuper, voorzitter van het 4 mei comité, want ‘zolang wij hun namen blijven noemen, blijven we hen gedenken’.

Egbert Stroeve blies de Last Post.

Melle Leffers: ‘Het gedenken van de verschrikkingen van toen, de schending van mensenrechten, de uitsluiting en vervolging van Joden, Roma en Sinti, homoseksuelen, mensen met een beperking, blijft nodig als een waarschuwing voor vandaag. Nog altijd zijn grote groepen mensen op de vlucht voor geweld en onderdrukking. Nog altijd worden mensen gediscrimineerd en weggezet om hun ras, geloof, kleur of seksuele geaardheid. Gedenken is waarschuwen: blijf alert, kijk niet weg en kom in verzet overal waar deze dingen opnieuw aan de orde te zijn.’