Dorpsvisie Smilde nadert de laatste stap en ligt op koers

Voor de dorpsvisie, die de gemeente samen met het Bewonersplatform Smilde aan het maken is breekt nu een belangrijke tijd aan. Binnenkort wordt de uitslag van de enquête uitgewerkt in “hoe ons dorp er in de toekomst uit kan gaan zien (scenario’s)”. Voorzitter van het bewonersplatform Douwe Faber vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Smildegers hierover meepraten.

Verder lezen?

Ga naar het artikel op DVHN.nl

Verder lezen
  • Meer lokaal nieuws op DVHN.nl