Film over Oranje wordt geschikt voor uitzending op publieke omroep

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om aan vier culturele projecten een incidentele subsidie te verlenen voor een totaalbedrag van € 31.755,--. Er wordt onder andere een bedrag gereserveerd voor een film over het dorp Oranje.

Verder lezen?

Ga naar het artikel op DVHN.nl

Verder lezen
  • Meer lokaal nieuws op DVHN.nl