Een vakmanschap CO behalen? Behaal je persoons certificering binnen 1 dag!

Aangeboden door: rovc.nl

Sinds 1 oktober 2020 geldt de nieuwe Gasketelwet.

In de Gasketelwet staat dat 1,5 Jaar na intreding alle monteurs, die onderhoud verrichten aan gasverbrandingsinstallaties, moeten beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO. Dit bewijs wordt ook wel de CO-certificering genoemd, en heeft betrekking tot alle gasverbrandingsinstallaties waarbij gevaren kunnen optreden door blootstelling aan verhoogde concentraties koolmonoxide.

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide (CO) is een gas dat ontstaat bij de onvolledige verbranding van brandstoffen als propaan, aardgas, benzine, olie, steenkool of hout. Het is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas. Door deze eigenschappen kan het gas niet zonder speciale apparatuur gedetecteerd worden. Blootstelling aan koolmonoxide kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. De incidenten door blootstelling aan koolmonoxide zijn de aanzet geweest tot het invoeren van de Gasketelwet.

Er bestaan vele bronnen van koolmonoxide. Denk bijvoorbeeld aan ovens, gasboilers, houtkachels en op andere brandstof werkende apparaten. Wanneer deze apparaten niet op de juiste manier worden gebruikt of slecht functioneren, kan koolmonoxide vrijkomen. Naast de voornaamste bronnen zijn verstopte schoorstenen, uitlaatgassen van auto’s en tabaksrook extra bronnen van koolmonoxide. In de natuur komt koolmonoxide vrij bij vulkaanuitbarstingen en bosbranden.

Ook de industrie levert een belangrijke bijdrage aan de uitstoot van koolmonoxide. Aanzienlijke hoeveelheden koolmonoxide komen vrij bij metaalproductie, erts- en steenkoolwinning, elektriciteitsopwekking, voedselproductie, chemische productie, aardolieraffinage en betonproductie.

Op wereldschaal heeft koolmonoxide geen noemenswaardig effect op het milieu. Echter wanneer koolmonoxide reageert met luchtverontreinigende stoffen, vindt er een reactie plaats wat schadelijke ozon op grondniveau vormt.

Een van de meer significante effecten die koolmonoxide heeft, is het effect op levende organismen. Koolmonoxide heeft het vermogen om zuurstof transport door het lichaam te verminderen, waardoor blootstelling aan het gas levensgevaarlijk is. De gasketelwet is een maatregel om de hoeveelheid koolmonoxide die in de atmosfeer terechtkomt te verminderen. Dit wordt onder andere nagestreefd door de werking van industriële ovens te verbeteren en vermindering, door middel van beperkingen, aan te moedigen.

Wie moet er over een CO-certificering beschikken?

Volgens de nieuwe Gasketelwet zijn monteurs die aan gasverbrandingsinstallaties werken vanaf 1 oktober 2020, met een intreedperiode van 1,5 jaar, verplicht om in het bezit te zijn van een CO-certificering. Monteurs kunnen het certificaat behalen door een theorietoets en een praktijkexamen af te leggen. Wanneer beide succesvol zijn afgerond, ontvangt de monteur een Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide.

Het ROVC biedt handige examentrainingen aan om je kennis op te frissen. Voor meer informatie en alle cursusdata, bezoek www.ROVC.nl.