Echt waor? Echt waor!

Grietje Bakker nam onlangs afscheid als vrijwilliger van het Huus van de Taol. Grietje was een gewaardeerd columnist van 'het Huus' voor deze krant en schreef haar laatste bijdrage voor dat doel

. “….. een stukkie veur de kraant… Ik denk gien probleem veur je”. “Ik doe het geern, ik bin vereerd…” Echt waor? Echt waor!

Met dizze woorden begunde mien eerste Praotie in september 2016. Ik kun het haost niet geleuven, ik mug mij met aander keurnoten en de taolschulte inzetten veur het behold van de cultuur en de streektaol in Midden-Drenthe.

In de meertmaond lazen wij veur op de basisscholen in Hooghaolen en Hieken met een enthousiast koppeltie vrijwilligers. Ok bij de peuters, die aodemloos luustern naor oes verhaoltie bij een plaotiesboek. In Hooghaolen wörd Sunterklaos probleemloos herkend ok al was hij in cognito.

Dat veurlezen an kinder heb ik altied beschouwd as mien belangriekste taok. Wij wörden veuraof allemaol bijpraot deur Herma of Baukje.

In de meertmaond mug ik met eten met de gemeentepersoneel en ze ondertied vermaoken met mien eigen schrieverij over daogeliekse belangrieke en onbelangrieke zaoken.

De underwarpen liggen op straot en in toevallige ontmoetingen. Je huuft het allent maor even opschrieven.

In het kader van de streektaolmaond maokte ik mien opwachting in de commissie Algemene Zaken. Ik koos veur het underwarp taolgebruuk in het algemeen en in het biezunder het belang van de streektaol as een kostbaor cultuurgoed. Henk Brink had net de Hunebed Highway opend. Hoe verzin je het …., ik kun dus lös!

Kold was het in Börk bij het veurlezen in het duustere bos bij het ‘Stiefkieken”. Warm was het toen ik bij Galerie Wildevuur in Hooghaolen de geschiedenis van de Hiemstrastate vertellen mug op de Open Monumentendag. En dan…. Under professoren!

Hilarisch optreden bij verenigings as Professor Jenne van Bethum; vertellen over het geheime slagroonspuitie van de bakker.

Oeze keurnotenvergaodering, dat was mien leste, want ik bin verhoesd naor een aandere gemeinte en daormet zit hier mien taak as keurnoot der op.

Wij moeten oes nou trouwens streektaolvrijwilliger nuumen in plaots van keurnoot.

Echt waor? Echt waor! Daor kan ik maor beter niks van vinden.

Ik koester de herinneringen an ontmoetingen met schrievers, muzikanten, teneelspeulers, collega’s oet Midden-Drenthe en de provincie, metwarkers en vrijwilligers van Het Huus, streektaoldocenten, veurlezers en lezers van de Praoties.

Dank veur je naoberschap en ‘Blief praoten in Drents’. Dat het je allemaol goed mag gaon.

Grietje Bakker (veurmaolig keurnoot Midden-Drenthe).