Werken in de schoonmaak is belangrijker dan we denken

Aangeboden door: cantorclin.nl

Voor nagenoeg iedereen was het de afgelopen tijd flink aanpoten. Werken tijdens de coronacrisis is stressvol voor de zorgverleners, maar zeker ook voor alle hulptroepen er direct achter. Hoe is dat bijvoorbeeld voor onze collega’s in de schoonmaak?

Lichte paniek en onzekerheid

“Vooral in de beginperiode was het best spannend” vertelt José Scholtens van schoonmaakorganisatie Cantorclin. “Als projectleider had ik, net als de rest van Nederland, toch wel een onrustig gevoel en bij sommige opdrachtgevers kwam Corona ineens heel dichtbij. We maakten protocollen, maar hadden toen nog geen idee of het zou werken. Ondanks de verhoogde werkdruk gaf onze organisatie veel steun en zoveel mogelijk updates. Toen de schoonmaakmedewerkers merkten dat onze aanpak werkte veranderde angst in vertrouwen.”

Meer rust en gewenning

Gelukkig keerde de rust na een tijdje weer terug. Door goed schoon te maken is het risico om ziekteverwekkers binnen te krijgen kleiner. Door desinfectie worden ziekteverwekkers gedood. Toen het virus nog relatief ‘nieuw’ was, was alles erg intensief. De schoonmaakmedewerkers draaiden extra diensten en zorgden ervoor dat alles super schoon en hygiënisch was. Handen wassen, ontsmetten en opnieuw. Omdat er nu veel meer bekend is over het virus kan beter vastgesteld worden wat écht nodig is.

Werken met een kwetsbare doelgroep

Cantorclin werkt samen met de zorginstelling Cosis. Hier woont en leeft een kwetsbare doelgroep. Naast ons reguliere schoonmaakwerk hebben we soms te maken met virus gerelateerde schoonmaak. Wanneer een cliënt besmet is geweest met het coronavirus wordt de woning compleet gereinigd en gedesinfecteerd en dragen we beschermende kleding. “Het is dankbaar werk om cliënten die in een stressvolle periode hebben gezeten door een besmetting van Covid-19 weer een schone, veilige woonomgeving te geven.” Vertelt José Scholtens. Werkkleding wordt gewisseld als de schoonmaakmedewerkers zich verplaatsen naar een andere vleugel of gewerkt hebben bij een besmette cliënt. Ook de vervoermiddelen waarin cliënten naar testlocaties van de GGD gebracht worden, worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. Alles om te zorgen dat mensen niet (her)besmet raken zodat de zorg en het leven zoveel mogelijk door kan draaien.

Trots en onmisbaar

Werken in de schoonmaak is belangrijker dan we denken. Goede schoonmaak is de basis van een veilige werk- en leefomgeving. Bij veel scholen doet het schoonmaakbedrijf daarom extra desinfectierondes. Ook bij woningcorporatie Lefier, waar monteurs in en uit lopen, worden de panden grondig gedesinfecteerd. “Deze monteurs komen ook bij huurders thuis, dus het is belangrijk dat we zorgen dat de hygiëne bij de bron op orde is” vertelt Scholtens. “Ik ben heel trots op mijn vak. Wat wij doen is cruciaal en ik hoop ook echt dat mensen dat beseffen” zegt José met een glimlach.

Doorbreek de besmettingscyclus

Schoonmaakmedewerkers zijn belangrijk en onmisbaar. Zoek jij een baan waarbij je écht van waarde kunt zijn? Laat van je horen. Onze contactgegevens en vacatures vind je op cantorclin.nl.