‘Glasvezel is voor ons essentieel’

Westerbork - ‘We vragen bijna nooit wat,’ zegt Jan Poort, eigenaar van Promotie Plaza op de Noesten in Westerbork.

En hij doelt daarmee op de constante pogingen van tientallen ondernemers op het Westerborker bedrijventerrein om aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk. Tot op heden zonder resultaat en dat steekt bij Poort en zijn college-ondernemers: ‘In dit digitale tijdperk is een fatsoenlijk en modern internet ook een basisvoorziening. Net als gas en licht is het voor ons essentieel. In de politiek heeft iedereen het over innovatie, maar bij dit soort voorzieningen geven ze niet thuis.’

Jan Poort wijst ook nog op de langdurige problemen met de riolering om aan te geven dat er in zijn ogen te weinig aandacht is voor het bedrijventerrein: ‘We hebben ook zo lang gedoe met de riolering. De noodoplossing waren open straatkolken. Er is overal geld voor. De prioriteit ligt wel erg op de burgers, maar ze lijken het bedrijfsleven te vergeten. De gemeente mag wel eens wat meer initiatief tonen.’

Er zijn wel contacten geweest met de gemeente, maar die leverden voor Poort en de zijnen niet het gewenste resultaat op: ‘De gemeente wil alleen bemiddelen. De economische man van de gemeente, Bruins is welwillend, maar ook afhankelijk van de politiek. En die politiek houdt vast aan het: ieder voor zich regelen terwijl ze wel voorwaarde scheppend willen zijn.’

Dat zo'n klein kabeltje zulke grote voordelen heeft is inmiddels bekend. Ook in het buitengebied waar kabelexploitant Reggefiber de huizen niet aansluit omdat het niet rendabel is, is een werkgroep actief. Met succes lijkt het, want de (provinciale) politiek lijkt ook te neigen naar steun voor aanleg in de minder rendabele gebieden.

Jan Poort heeft een stille hoop dat de lokale politiek bereid is om ja te zeggen tegen steun voor aanleg op bedrijventerreinen. Hij heeft alle raadsfracties een brief gestuurd. Daarin stelt hij onder meer: 'De ondernemers zijn zeker bereid om een eigen bijdrage te doen voor de aanleg van kabel op de Noesten, maar met een eigen bijdrage van € 999,00 per ondernemer (mits er 24 ondernemers meedoen) verwachten wij dat er een behoorlijk aantal 'kleine' ondernemers zullen besluiten om niet mee te doen aan dit initiatief.

Daardoor zullen de kosten voor de andere ondernemers die wel het nut en de noodzaak van een snelle internet verbinding inzien nog veel hoger worden. Dit zal hoogstwaarschijnlijk tot gevolg hebben dat we wederom terug bij af zijn. Daarom willen wij u vriendelijk verzoeken deze kwestie eens nader te bezien. En te bespreken in de gemeenteraad, om te zien of we gezamenlijk kunnen komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.'

Tijdens de laatste raadscommissie vroegen het CDA en de PvdA het college nog eens wat de aanlegcriteria waren en of er mogelijkheden waren.
Wethouder Henk van Hooft legde uit dat aanleg bij Reggefiber lag: 'We hebben met Reggefiber gesproken om een zo'n groot mogelijk gebied aan te leggen. Het heeft allemaal te maken met kosten en technische elementen. We kunnen niets aan deze klachten doen. We zijn met de ondernemers in gesprek en hebben ze betrokken bij gesprekken met aanbieders. Financiering lijkt ons een stap te ver.'

Het CDA laat in haar nieuwsbrief van 20 mei weten groot voorstander te zijn van brede aanleg: 'Dit kan een grote bijdrage zijn aan het leefbaar houden van het platteland. De taak van de gemeente zal een regierol moeten zijn.' Maar een bijdrage vanuit de gemeente wordt niet genoemd.