Afvalverwerker Attero in andere handen

Wijster - Afvalverwerkingsbedrijf Attero, het voormalige Essent Milieu, met onder andere een vestiging in Wijster, wordt voor 170 miljoen euro verkocht. De nieuwe eigenaar wordt Waterland Private Equity Investments.

De aandeelhouderscommissie van Attero stemt in met het voornemen het bedrijf te verkopen. De voorgenomen verkoop wordt nu eerst voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad van Attero. Vervolgens zullen de individuele aandeelhouders moeten besluiten over de verkoop van hun aandelen. Attero is nu nog eigendom van provincies en gemeenten.

Volgens algemeen directeur Pierre Vincent van Attero ondersteunt Waterland de gekozen strategie van het bedrijf om onder andere meer evenwicht in zijn portfolio te brengen door naast huishoudelijk afval een evenredig deel bedrijfsafval en geïmporteerd afval te contracteren.

“Waterland heeft aangegeven in de ontwikkeling van Attero te willen investeren. Dat zorgt voor continuïteit. Attero kan zelfstandig blijven functioneren. Dat is goed voor onze medewerkers. En onze klanten kunnen blijven rekenen op een milieubewuste en innovatieve verwerking van hun afvalstromen tegen marktconforme voorwaarden.”, aldus Pierre Vincent.

In 2009, bij de verkoop van de aandelen van Essent en de afsplitsing van Attero, zijn aandeelhouders al tot de conclusie gekomen dat afvalverwerking, en daardoor een participatie in Attero, niet tot hun strategische kernactiviteiten behoort.