Feestelijke afronding restauratie Stefanuskerk

Westerbork - De dakconstructie van de Stefanuskerk in Westerbork is in de afgelopen maanden vakkundig gerestaureerd. Op zaterdag 18 januari, is er ín de Stefanuskerk een feestelijke bijeenkomst om de afronding van deze restauratie te vieren.

De restauratie was nodig vanwege de aantasting van de eikenhouten draagbalken door de bonte knaagkever.

De oude Stefanuskerk is een historisch monument, hij dateert al uit de 14e eeuw, al was de kerk toen veel kleiner dan nu. De kerk is een gezichtsbepalend element in het dorp Westerbork. In het verleden is er, op momenten dat het erom gíng, ook altijd steun geweest vanuit de Westerborker gemeenschap om de kerk in stand te houden. Zo is ook deze restauratie mede mogelijk gemaakt door een schenking van het Projectenfonds Rabobank Westerbork. Ook zullen er meer acties komen om middelen te werven voor de instandhouding van deze oude dorpskerk.

Op zaterdag 18 januari, om 15.30 uur, is er ín de Stefanuskerk een feestelijke bijeenkomst om de afronding van deze restauratie te vieren. Er is onder andere een inleiding met een beamer-presentatie met beelden van de restauratie. Vanuit Monumentenadvies Noord wordt toegelicht wat er nu zo aardig is aan juist déze oude Drentse kerk. En vanuit het bestuur van het projectenfonds wordt verteld waarom het fonds deze restauratie graag steunde.

Omdat de kerk een status heeft als monument moest deze restauratie ook vakkundig plaatsvinden, met de technieken van vroeger. Daardoor is er straks van deze restauratie niets meer te zien. Die werkzaamheden zijn uitgevoerd door bouwbedrijf Elpenhof uit De Wijk, die restauraties uitvoert aan meerdere oude kerken in Drenthe. Ondersteuning bij de restauratie werd verleend door Monumentenadvies Noord. Daarnaast hebben vrijwilligers vanuit de Hervormde gemeente geholpen met eenvoudige werkzaamheden, waaronder schoonmaken.

Belangstellenden zijn van harte welkom bij de feestelijke afronding van deze restauratie.