Toneelgezelschap Ontspanning Platteland stopt

Brunsting - Na bijna zestig jaar is het doek definitief gevallen voor het toneelgezelschap ‘Ontspanning Platteland’ uit Brunsting en Beilervaart.

Dit laat Alfons de Jong namens toneelgezelschap weten: ‘In 1954 werd dit toneelgezelschap opgericht door enthousiaste bewoners van de buurtschappen Brunsting en Beilervaart. Ieder jaar werd er een toneelstuk of een revue ingestudeerd en uitgevoerd voor buurtgenoten, familie, vrienden en andere belangstellenden.

De laatste tijd werd het echter steeds moeilijker om voldoende draagkracht te vinden om een toneelstuk op de planken te krijgen. Daarom is de moeilijke beslissing genomen om met het toneelgezelschap ‘Ontspanning Platteland’ te stoppen.’

Met spijt in het hart gaat de stekker eruit en Alfons de Jong sluit het af met: ‘We willen alle leden en ereleden van het toneelgezelschap van vroeger en van nu bedanken voor hun grote inzet in de afgelopen jaren. We willen ook de buurtgenoten, familie, vrienden en andere belangstellenden bedanken voor hun interesse en belangstelling.’