Protocol voor archeologen

Gieten - Sinds gisteren werken amateurarcheologen, die archeologisch onderzoek uitvoeren in de gemeente Aa en Hunze, volgens een protocol.

Om de samenwerking tussen professionele- en amateurarcheologen te bevorderen hebben een amateurarcheoloog, de provinciale archeoloog en de gemeentelijke archeoloog afspraken gemaakt. Hiermee is de gemeente Aa en Hunze de eerste gemeente in Drenthe die deze afspraken heeft vastgelegd.

Voldoen aan eisen Monumentenwet

In het protocol staat wat er van een amateurarcheoloog verwacht wordt, welke verantwoordelijkheden hij heeft en hoe hij moet handelen om te voldoen aan de eisen van de Monumentenwet. Een professionele archeoloog komt meestal niet uit het gebied. De amateurarcheoloog wel en kan door inbreng van gebiedskennis een goede bijdrage leveren tijdens een onderzoek. Tegelijkertijd kan de amateur zijn kennis verdiepen.

Verenigingen

Het protocol sluit aan bij wat verenigingen van amateurarcheologen nastreven, namelijk het verkrijgen van kennis over menselijke activiteiten in de (pre-)historie met in achtneming van wet- en regelgeving.