Coöperatie oprichten voor fatsoenlijke energie

Hooghalen - Belangstellenden kunnen woensdag 17 september de oprichtingsvergadering bijwonen van een coöperatie door Hooghalen Duurzaam. De bijeenkomst vindt plaats in het Haolerhoes in Hooghalen.

“Fatsoenlijk” is het motto van de NLD, de nieuwe energiemaatschappij die sinds voorjaar 2014 bestaat ‘dóór, vóór en vàn de drie noordelijke provincies’.

Om in de toekomst democratisch te kunnen beslissen waar het winstaandeel van Hooghalen en omgeving aan besteed gaat worden, richt Hooghalen Duurzaam een coöperatie op die hierover gaat beslissen. Op woensdag 17 september is de oprichtingsvergadering in het Haolerhoes in Hooghalen.

Meer info: www.hooghalenduurzaam.nl